ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសន្និបាតបូកសរុបវាយតម្លៃការងារអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៩-២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសន្និបាតបូកសរុបវាយតម្លៃការងារអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ រាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ និងទិសដៅការងារឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន