គណៈឱសថការីកម្ពុជាចេញសេចក្ដីអំពាវនាវដល់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈឱសថសាស្រ្ដឯកជនទាំងអស់ ជួយណែនាំដល់សមាជិក សមាជិកា ដែលជាម្ចាស់ឱសថស្ថាន សូមកុំដំឡើងថ្លៃម៉ាស់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —