រដ្ឋបាលខេត្ដកោះកុង អះអាងថា ជនជាតិចិនចំនួនពីរនាក់ ដែលសារព័ត៌មានចុះផ្សាយថា សង្ស័យមានផ្ទុកមេរោគថ្មីកូរ៉ូណានោះ គឺពុំមានផ្ទុកមេរោគនេះទេ ហើយអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញហើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —