ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជួបប្រជុំចង្អៀតជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីផែនការផ្លាស់ប្តូរការផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ពីអាណាឡូកទៅឌីជីថល នៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជួបប្រជុំចង្អៀតជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីផែនការផ្លាស់ប្តូរការផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ពីអាណាឡូកទៅឌីជីថល នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ សួស សាវី