រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បញ្ជាក់ថាពុំទាន់រកឃើញមានករណីជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019-CoV) នៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឡើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —