អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងបច្ចុប្បន្នភាព នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា» និង «បច្ចុប្បន្នភាព នៃជំងឺរលាកសួតបង្កដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី» នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —