ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារ លោកជំទាវ សៅ ទី ហេង សំរិន ជា សម្តេច ធម្មវិសុទ្ធវង្សា សៅ ទី ហេង សំរិន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —