ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង និងលោកជំទាវ អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងកុដិ និងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តអង្គបឹងចក ស្ថិតនៅសង្កាត់កំបូល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងកុដិ និងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តអង្គបឹងចក ស្ថិតនៅសង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន