មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដមណ្ឌលគិរី ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺ និងការស្លាប់របស់កូនដំរីព្រៃញី១ក្បាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —