ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ច្រានចោលការចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិេសសបីរូប ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសវនាការលើជនជាប់ចោទ កឹម សុខា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —