រដ្ឋបាលខេត្ដព្រះសីហនុ សូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចុះផ្សាយថា ស្រ្ដីឈ្មោះ ជី ស៊ាម អាយុ៦៤ឆ្នាំ បានស្លាប់ដោយជំងឺដោយបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរស្រុកព្រៃនប់ថា បានបិទច្រកមិនឱ្យចេញមកទិញថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —