រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្ដរក្រសួង ដើម្បីសិក្សារៀបចំផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅខេត្ដកែប និងខេត្ដមណ្ឌលគិរី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —