ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមករាខាងមុខ បណ្ដាខេត្ដនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន សីតុណ្ហភាព នឹងចុះត្រជាក់ចាប់ពី១៧ ដល់២០អង្សាសេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —