ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងបើកកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លើសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ នៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​ —