អាណិកជនខ្មែររស់នៅក្រុងប្រិសបិន ប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រមាណ ២០០នាក់ ប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបទី៤១ ទិវាជ័យជម្នះ ៧មករា ១៩៧៩-២០២០

AKP ប្រិសបិន ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —

បងប្អូនអាណិកជនខ្មែរ រស់នៅក្រុងប្រិសបិន (Brisbane) ប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រមាណជា ២០០នាក់ បានជួបជុំគ្នា ប្រារព្ធ ពិធីអបអរសាទរ ខួបលើកទី៤១ ទិវាជ័យជម្នះ ៧មករា ១៩៧៩-២០២០ នៅទីក្រុងប្រិសបិន នាល្ងាចថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ ក្រុមការងារយុវជន ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងនូវ៉ែលហ្សេឡង់