រដ្ឋបាលខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង ចេញសេចក្ដីបំភ្លឺ និងបដិសេធការផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាក់ទងនឹងការឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់អភិបាលខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង ដោយបានយកក្រដាសប្រាក់ដែលមានព្រះឆាយាលក្ខណ៍ ព្រះមហាក្សត្រដាក់តាមកាំជណ្ដើរ ដើម្បីដើរជាន់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —