រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ផ្លែឈើ និងបន្លែក្នុងស្រុកជាច្រើន ត្រូវបានដាក់លក់នៅតំបន់អង្គរ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —

ផ្លែឈើ និងបន្លែក្នុងស្រុក ជាច្រើនប្រភេទ ត្រូវបានដាក់លក់នៅតំបន់អង្គរ ជាពិសេសនៅទីតាំងខាងលិច ប្រាសាទអង្គរវត្ត ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា