មន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាពខែ្មរ-សូវៀត សហការជាមួយគ្រូពេទ្យមកពីប្រទេសអូស្រ្ដាលី នឹងផ្ដល់ជូនការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺភ្នែក ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩ —