ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមករានេះ អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់នៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសានដោយសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី២០ ដល់២៤អង្សាសេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ​ខែមករា ឆ្នាំ២០២០–