ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភាកម្មស្តីពី ផែនការមេតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភាកម្មស្តីពី ផែនការមេ តភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ដែលកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានីភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ សួស សាវី