រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងប្រាសាទលោកតាធម្មរាជ រយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅសួនច្បារខាងជើងសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —