បញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ និងរបួស ក្នុងករណីបាក់រលំអគារកម្ពស់៦ជាន់ នៅខេត្តកែប

AKP កែប ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —