គិតត្រឹមម៉ោង៥៖០០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែមករានេះ ក្រុមការងារបានជួយមនុស្សចេញពីក្នុងគំនរបាក់បែក មានចំនួន២៣នាក់ ក្នុងនោះស្លាប់០៥នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —