សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកែប ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរលំអគារកំពស់៦ជាន់ ស្ថិតក្នុងក្រុងកែប ខេត្តកែប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —