គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយបំភ្លើសតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sila Chey ដែលបានបង្កើតចំណុចបង្គោលព្រំដែនក្លែងក្លាយលេខ៧៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —