ក្រសួងព័ត៌មានស្នើឱ្យម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ទាំងអស់ចាក់ផ្សាយបទភ្លេងគោរពទង់ជាតិ នៅម៉ោង៧៖០០ នាទីព្រឹក និងម៉ោង១៧៖០០ នាទីល្ងាច

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —