ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការក្រសួងព័ត៌មាន ត្រៀមរៀបចំ សន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការក្រសួងព័ត៌មាន ត្រៀមរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើម ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ ដែលកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ