ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូនេះ បណ្ដាខេត្ដនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងតំបន់ខ្ពង់រាបឦសាន នឹងមានអាកាសធាតុត្រជាក់ ហើយសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី១៧ ដល់១៩អង្សាសេ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —