នាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក សហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប បន្តធ្វើយុទ្ធនាការការអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

នាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៃក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន សហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប បន្តធ្វើយុទ្ធនាការការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដោយប្រើប្រាស់ App Store សម្រាប់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយសំនួរ និងរៀនពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។

រូបថត៖ ឃុត សៅ