រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ស្រឡាង នៅតែមានប្រជាប្រិយភាព សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ស្រឡាង ជាយានសម្រាប់ចម្លងអ្នកដំណើរ យានយន្ត រឺទំនិញ ពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយខាងទៀត។ ប្រជាជនខ្មែរនិយមហៅថា សាឡាង ជាជាង ស្រឡាង។ ស្រឡាងនៅតែជាមធ្យោបាយមានប្រជាប្រិយភាព ជាពិសេសសម្រាប់អ្នករស់នៅតាមដងទន្លេ និងកោះ បើទោះជាប្រទេសកម្ពុជា មានស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយក្តី។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ