គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកសិដ្ឋានសូត្រ ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច និងបារាយណ៍ទឹកថ្លា ក្នុងខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

គណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម VNA ដឹកនាំដោយ លោក Le Quoc Minh ជាអគ្គនាយករង អញ្ជើញទៅ ទស្សនាកសិដ្ឋានសូត្រ នៅស្រុកពួក ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច និងបារាយណ៍ទឹកថ្លា ក្នុងខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ឃុត សៅ