ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម VNA ចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

លោកជំទាវ សុខមុំ និមល អគ្គនាយិកាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP និងលោក Le Quoc Minh អគ្គនាយករងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម VNA អញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ សួស សាវី