លោកជំទាវ សុខមុំ និមល ទទួលជួបស្វាគមន៍ និងពិភាក្សាការងារជាមួយគណ:ប្រតិភូ VNA

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

លោកជំទាវ សុខមុំ និមល អគ្គនាយិកាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ទទួលជួបស្វាគមន៍ និងពិភាក្សាការងារជាមួយគណ:ប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) ដឹកដោយលោក Le Quoc Minh ជាអគ្គនាយករង ដែលជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ សួស សាវី