ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូនេះ អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាមានពី១៧ ដល់១៩អង្សាសេ នៅតាមបណ្ដាខេត្ដក្នុងតំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពស់រាបឦសាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —