អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី ប្រភេទពូជស្វាយ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី ប្រភេទពូជស្វាយ និងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដោយមាន ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងិន ឆាយ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ចូលរួមជាវាគ្មិន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល