គណៈប្រតិភូ នៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរ ខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

គណៈប្រតិភូ នៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ ល្វីស មូស៊ីគីវ៉ាបូ (Louise Mushikiwabo) អគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិហ្រ្វង់កូហ្វូនី (OIF) អញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទបុរាណខ្មែរ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ