ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះរាជានុញ្ញាតឱ្យ  អគ្គលេខាធិការការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍ នៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង និងសមាជិកគណៈប្រតិភូ ចូលក្រាបបង្គំគាល់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះរាជានុញ្ញាតឱ្យ ឯកឧត្តម Robert Mambe Beugré អគ្គលេខាធិការការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍ នៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) និងសមាជិកគណៈប្រតិភូ ចូលក្រាបបង្គំគាល់ នារសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅព្រះបរមរាជវាំង។

រូបថត៖ ព្រះបរមរាជវាំង