ឯកឧត្តម ឯក សុនចាន់ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពី « ការរៀបចំឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអនាម័យ និងប្រព័ន្ធទឹកស្អាត »

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឯក សុនចាន់ រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាអតីតអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តភ្នំពេញ អញ្ជើញចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពី « ការរៀបចំឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអនាម័យ និងប្រព័ន្ធទឹកស្អាត » នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី « ថាមវ័ន្តនៃដំណើរការនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ » ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ សួស សាវី