ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញពី « ការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋ ការស្នាក់នៅ និងការដឹកនាំ »

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន អនុប្រធានគណៈកម្មការទី៧ ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញពី « ការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋ ការស្នាក់នៅ និងការដឹកនាំ » នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី « ថាមវ័ន្តនៃដំណើរការនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ » ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ និង សួស សាវី