ឯកឧត្តម កែប ជុតិមា អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញពី « សកម្មភាពក្នុងការស្ថាបនាឡើងវិញ » ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី « ថាមវ័ន្តនៃដំណើរការនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ »

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម កែប ជុតិមា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ និងជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញពី « សកម្មភាពក្នុង ការស្ថាបនាឡើងវិញ » ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី « ថាមវ័ន្តនៃដំណើរការនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការ ស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ » ដែលប្រព្រឹត្ត ទៅនៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ