ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដែលនឹងចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី និងនូវែលហ្សេឡង់ចំនួន ៣៧នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទទួលជួបនិស្សិត អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដែលនឹងចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី និងនូវែលហ្សេឡង់ចំនួន ៣៧នាក់ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ