លោកស្រី Christian BLANCOT ធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី « សហប្រតិបត្តិការនៃទីក្រុង និងការស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ »

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

លោកស្រី Christian BLANCOT ប្រធានសិក្សាគម្រោង នៃទីភ្នាក់ងារនគរូបកម្មទីក្រុងប៉ារីស (APUR) និងជាសាស្រ្តាចារ្យនៃ សាលាជាតិស្ថាបត្យកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យ Paris La Villette អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី « សហប្រតិបត្តិការនៃទីក្រុង និងការស្ថាបនាទីក្រុងឡើងវិញ » នៅក្នុងសន្និសីទពេញអង្គស្តីពី « ការស្តារឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង » នៅសណ្ឋាគារ​រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ អុង ហុងលៀង និងឡាញ់ វិសាល