លោកស្រី Fabienne LUCO ធ្វើបទបង្ហាញ ក្នុងសន្និសីទពេញអង្គស្តីពី « ការស្តារឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង »

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

លោកស្រី Fabienne LUCO បណ្ឌិតផ្នែកនរវិទ្យា និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំទីភ្នាក់ងារនគរូបនីយកម្មទីក្រុងប៉ារីស (APUR) អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី « ការត្រឡប់មករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញ៖ ភាពធន់នៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុង » នៅក្នុង សន្និសីទពេញអង្គស្តីពី « ការស្តារឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង » ដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល