ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់រវាងកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម (Sea Games) លើកទី៣០ នៅហ្វីលីពីន

AKP ហ្វីលីពីន ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ រវាងក្រុម U22 កម្ពុជា ជាមួយក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ា នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម (SEA Games) លើកទី៣០ ឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន នារាត្រីថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។ លទ្ធផលចប់ការប្រកួត ក្រុមកម្ពុជា១ មីយ៉ាន់ម៉ា ២ ។
រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា