សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ករណីជនត្រូវចោទឈ្មោះ កឹម សុខា ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្និដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —