ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង ម៉ូលី អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺអេដស៍របស់ទីក្រុង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង ម៉ូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេសដ៍កម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍របស់ទីក្រុង ដែលមានរៀបចំដោយសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុង​ប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ អុង ហុងលៀង និង ឯល វឌ្ឍនៈ