កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ របស់សមាគមអន្តរជាតិ អភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

 

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជារង្វង់ និងការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តល្អ នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ មុនមហាសន្និបាត AIMF លើកទី៣៩ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី០៣ និងទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ អុង ហុងលៀង