កម្ពុជាទទួលបានមេដាយប្រាក់ចំនួន ០២ និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ០៦ ពីការប្រកួតគុនល្បុក្កតោ Arnis ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម នៅប្រទេសហ្វីលីពីន

AKP ហ្វីលីពីន ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

កម្ពុជាទទួលបានមេដាយប្រាក់ចំនួន ០២ និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ០៦ ពីការប្រកួតគុនល្បុក្កតោ Arnis វិញ្ញាសាប្រយុទ្ធ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា ស៊ីហ្គេម (Sea Games) លើកទី៣០ ឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា