កម្ពុជា ឈ្នះមេដាយប្រាក់ ០១គ្រឿង ក្នុងវិញ្ញាសារកីឡាសីដក់ (Hoop Takraw) ពីការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣០ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន

AKP ហ្វីលីពីន ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

កម្ពុជា ឈ្នះមេដាយប្រាក់ ០១គ្រឿង ក្នុងវិញ្ញាសារកីឡាសីដក់ (Hoop Takraw) ពីការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម (SEA Games) លើកទី៣០ ឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន។ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុប ចំនួន ០៩ រួមមាន មេដាយប្រាក់ចំនួន ០៣ និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ០៦ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា