ក្រុមបច្ចេកទេស នៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង អញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតទីក្រុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ក្រុមបច្ចេកទេសនៃសមាគមអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង (AIMF) អញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតទីក្រុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ ក្រោមប្រធានបទ៖ « ការកសាងទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ភាពធន់ និងទីក្រុងវៃឆ្លាតនៅតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ » ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។
រូបថត៖ សួស សាវី